Disclaimer & Privacy policy

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Honda Van Nieuwkerk.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van andere rusten.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Honda Van Nieuwkerk is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Honda Van Nieuwkerk opzettelijkheid en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

 

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

Honda Van Nieuwkerk behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Eventuele aanbiedingen op onze website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

 

E-Mail

Door Honda Van Nieuwkerk per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Honda Van Nieuwkerk staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voortijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Occasions & Honda Quality Plus

De geplaatste of doorgeplaatste occasions, zo genoemd Honda Quality Plus, gebruikte auto’s of Occasions, worden met de grootst mogelijke zorg getoond in tekst en of afbeelding(en). Er kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of foutieve plaatsingen, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden.

 

Virussen en veiligheid

Onze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de aanwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Privacy Policy

Privacy policy voor Automotive-centre Van Nieuwkerk, eigenaar van www.honda.vannieuwkerk.nl

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.honda.vannieuwkerk.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.honda.vannieuwkerk.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Automotive-centre Van Nieuwkerk en specifiek www.honda.vannieuwkerk.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@honda.vannieuwkerk.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.honda.vannieuwkerk.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5) Gebruik van cookies
www.honda.vannieuwkerk.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.honda.vannieuwkerk.nl te beïnvloeden.

8) Privacy policy voor klanten

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Automotive-centre Van Nieuwkerk kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van een order.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan voor de klantenwebsite.
  1c Het onder de aandacht brengen van een product, accessoire, actie etcetera.
 2. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Automotive-centre Van Nieuwkerk verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 3. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Automotive-centre Van Nieuwkerk kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Automotive-centre Van Nieuwkerk voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.