Nextehnician slaat een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst. Automotive-centre van Nieuwkerk is een bedrijf met zo’n visie. Zij zijn actief betrokken bij de opleidingen van het Nextechnician college. Tevens bieden zij verschillende leerplekken om de monteur van de toekomst te leren kennen.

Missie
Technische innovaties volgen elkaar snel op. Te snel voor het onderwijs om te verwerken in het opleidingsprogramma. In de branche bestaat er daardoor een kloof tussen wat leerlingen weten en kunnen als ze van school komen en de technische kennis die nodig is om in een bedrijf te werken. NexTechnician zorgt voor een kwalitatief betere instroom van nieuwe medewerkers in het Amsterdamse bedrijfsleven en helpt de bedrijven bij de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers.

Visie
NexTechnician verkleint de kloof door intensieve samenwerking tussen Amsterdamse bedrijven en het ROC van Amsterdam. Het ROC van Amsterdam verzorgt daarbij de mbo opleiding Mobiliteitstechniek in Amsterdam. Het ROC van Amsterdam biedt opleidingen voor auto-, bedrijfswagen, schade- en tweewielertechniek aan, zowel in BOL als BBL programma’s. De bedrijven in NexTechnician delen up-to-date kennis, faciliteiten en materialen (zoals innovaties in auto’s, trucks, tweewielers). Hierdoor krijgen leerlingen een beter praktijkprogramma dan via andere ROC’s in Nederland en worden medewerkers optimaal geholpen bij de verdere ontwikkeling in hun loopbaan.

Doel
Onze missie en visie vertalen zich naar de volgende praktische doelen:
•Meer up-to-date technische kennis bij nieuwe medewerkers voor bedrijven
•Nauwe samenwerking tussen bedrijf en school door middel van ‘techniekteams’
•Theoretische leermiddelen worden voorzien van de laatste technieken
•Bedrijven brengen leermeester, faciliteiten en materialen in
•Bedrijven bieden voldoende stage- en leerwerkplekken
•Leerlingen moeten zich extra inzetten; er wordt meer van ze gevraagd
•Leerlingen vertrouwen dat zij een goede baan in hun sector kunnen vinden
•medewerkers krijgen tools aangereikt om zich verder te ontwikkelen gedurende hun loopbaan.

Kijk voor meer informatie op www.nextechnician.nl.